Zaproszenie do składania ofert

I. Dom Opieki „Samarytanin” w Bielsku-Białej zaprasza do negocjacji i składania ofert wstępnych na opracowanie koncepcji i przedstawienie oferty cenowej na:

1.Wykonanie systemu nagłośnienia 

2.Wymianę drzwi rozwieralnych w przedsionku windy pawilonu C na przesuwne z automatycznym otwieraniem

3.Likwidację bariery architektonicznej w postaci 7 schodów w łączniku pawilonu A i B

Z uwagi na specyfikę, możliwość różnych rozwiązań w naszej ocenie konieczna jest wizja lokalna. W celu uzyskania dodatkowych informacji oraz umówienia wizyty w Ośrodku prosimy o kontakt telefoniczny +48 698 173 823 w godz. 6:00 – 22:00

Zamawiający dopuszcza możliwość wybrania oferty na podstawie ofert wstępnych.

Czas składania ofert upływa w dniu 12 lipca 2023 o godz.15:00

 

II. Dom Opieki „Samarytanin” w Bielsku-Białej zaprasza do składania ofert na wymianę zużytego napędu w drzwiach przesuwnych, przeszklonych o profilu aluminiowym.

Wymiary istniejących drzwi: 2szt. 80x235 cm

Napęd powinien spełniać wymagania europejskiej dyrektywy maszynowej 200/42/ EG, wymogi normy DIN 18650, aprobaty technicznej, oraz wszystkich krajowych i międzynarodowych norm i standardów.

Oferta powinna obejmować koszt demontażu starego napędu wraz z utylizacją oraz montaż nowego. Czas składania ofert upływa w dniu 12 lipca 2023 o godz.15:00